Latest News:

.: Awards and Medals:.
 
Police Medal for Meritorious Service
 
Sr.No.NameYear
01.Shri. Hanuman Rama Bhosle1987
02.Shri. M.L. Lad1996
03.Smt. N.M. Desai1996
04.Shri. P.K. Rohit1997
05.Shri. J.M. Rathod2004
06.Shri. R.G. Parmar2005
07.Shri. Patel Bhgwanji Ranchodji2011
08.Shri. Rameshsinh Mohanshin Chauhan2011
09.Shri. Ishwar Singh2013
10.Shri. Krishna Barku Mahajan2013
11.Shri. Girraj Singh2014
12.Shri. Shuklabhai Kuthabhai Rohit2014
13.Shri. Anil Gangadhar Patil2015
14.Shri. Pramod Kumar Mishra2016
15.Shri. Navin Lallu Rohit2017Home Guards & Civil Defence Medals
 
Independence Day - 2015
Name: Smt. Sonalben Bhaylal HarijanSonalben
Desig: Home Guard
  
 
Republic Day - 2015
Name: Shri Maganbhai Navsubhai Bhoya Sonalben
Desig: Home Guard
  
 
Name: Shri Prabhu Keshav Patel Sonalben
Desig: Home Guard
  
 
Name: Shri Ramesh Dhanji ChaudhariSonalben
Desig: Home Guard